LONG TERM GYMNASTICS DEVELOPMENT

Leidraad voor langetermijn ontwikkeling 

turnen dames in Nederland

Over LTGD

Wat is LTGD?

LTGD wil een visie en missie uitdragen om de turnsport in Nederland weer op de internationale kaart te krijgen. Een aantal enthousiaste trainers en coaches heeft het Canadese LTAD (long term athlete development) vertaald naar de Nederlandse turnsituatie en heeft, door gebruik te maken van de principes van LTAD/LTGD een plan die internationale deelname in de toekomst kan waarborgen.

Het plan is in ontwikkeling en is gericht op continue ontwikkeling. Het internationale turnveld staat niet stil, dus de ontwikkeling van een missiestuk moet dat zeker niet doen.

Noodzaak

De noodzaak voor LTGD komt deels naar voren door het afnemen van internationale prestaties van Nederlandse topturnsters en de moeilijkheid die de Nederlandse turnsport heeft bij het identificeren en ontwikkelen van de volgende generatie van internationaal succesvolle turnsters.

In aanvulling hierop neemt ook de deelname in recreatiesport en fysieke activiteiten af en worden de gymnastiek programma’s op scholen gemarginaliseerd.

LTGD is een springplank voor verandering. Het verschilt van andere sportontwikkelingsmodellen omdat het erkent dat topsport, wedstrijdsport en recreatieve gymnastische activiteiten onderling afhankelijk zijn.

LTGD beïnvloedt ook op een positieve manier de kwaliteit van trainingen en wedstrijden door rekening te houden met factoren als ontwikkelingsleeftijd en kritische perioden voor optimale trainbaarheid.

Het bouwt atletisch vermogen door te beginnen met de basis van de fundamentele bewegingsvaardigheden en biedt fitness- en sportvaardigheden aan op de geschikte ontwikkelingsleeftijd

Verschillende fasen

Actieve start fase

Een sterk punt van de turnsport is dat meisjes op deze leeftijd kunnen starten met ‘gymmen’.

Hierbij worden de grondvormen van bewegen aangereikt die als basis voor de turnsport dient en eventueel ook voor andere sporten.

FUNdamentele fase

Meisjes van deze leeftijd ontdekken de lol van het turnen en het plezier van het op de kop staan, rollen, duikelen, over de kop gaan, zwaaien, draaien, balanceren, etc.

Centraal in deze fase staat de ontwikkeling van zuivere grondvormen van bewegen en de voorbereiding van de basis turnvaardigheden in wisselwerking met de motorische basiseigenschappen. Evenwicht als onderdeel van de coördinatie is in deze fase belangrijk.

Leren te trainen fase

Meisjes op deze leeftijd leren om te trainen; om gericht te oefenen voor een (nieuwe) turnbeweging en het verder verbeteren van de motorische basiseigenschappen die daarvoor nodig zijn. Ze hebben plezier in het beheersen en de beleving – en dus veel herhalen – van een nieuw geleerde beweging en willen graag trainen voor het volgende niveau van bewegingen.

Drie gecombineerde fasen

Voor de laatste drie fasen hebben we ervoor gekozen de chronologische leeftijd los te laten, dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke LTAD. Zie leidraad voor meer informatie hierover.

In deze fasen zal de intensiteit van de trainingen opgevoerd worden tot maximaal. Rond de overgang naar het 2e jaar wordt er 11 maal per week getraind.

Het volledige pakket van basis turnvaardigheden wordt verder technisch geperfectioneerd en door fysieke ontwikkeling met meer dynamiek uitgevoerd. In deze fase wordt hierop verder gebouwd zodat er een individueel programma, dat aansluiting waarborgt bij het toekomstige wedstrijdniveau, ontwikkeld.

Tailor Made LTGD Products 

 


Technische Leerlijn per toestel

Technische Leerlijn per toestel

NU voor slechts

      € 7

Dit document over de technische leerlijn per toestel biedt een diepgaande inzage in de ontwikkelingsfasen van gymnasten. De reis begint met de Actieve Startfase (0-6 jaar), waarin de groei verandert en de basisbewegingen zich ontwikkelen via spel en beweging. De FUNdamentele Fase (6-8 jaar) benadrukt grove motoriek, balans, en introductie van basis turnvaardigheden. De fase Leren te Trainen (8 tot groeispurt) bouwt coördinatie op, voegt lenigheid en kracht toe, en legt de basis voor verdere technische groei. De Trainen voor Trainbaarheid en Wedstrijden fase ziet groeispurts en verfijnt techniek, kracht, en coördinatie, terwijl de nadruk verschuift naar nationale en internationale niveaus. De technische opbouw verloopt door de Voorbereiding Basis Turnvaardigheden, Basis Turnvaardigheden en eindigt op hogere niveaus, waar turnsters hun potentieel maximaliseren met complexere verbindingen en hogere uitgangswaardes.

 


Profielschetsen per Fase

Profielschetsen per Fase

NU voor slechts

   € 10

Deze aanvullende sectie onthult de diepgaande profielschetsen van fysieke, mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling, speciaal gericht op de fasen van LTGD. Naast beknopte beschrijvingen duiken we dieper in het groeiproces van kind tot volwassene en belichten we hoe dit van invloed is op de rol van trainers/coaches en de opzet van trainingen. Een overzichtelijk schema, dat de essentiële componenten en "vensters van optimale trainbaarheid" samenvat, vormt het sluitstuk van dit document. Zoals eerder vermeld in de leidraad: "De ontwikkelingsfase van de turnster bepaalt de fase van LTGD waarin zij zich bevindt. Turnsters die de LTGD-aanpak volgen, worden begeleid met training- en wedstrijdprogramma's die rekening houden met hun biologische- en trainingsleeftijd, en die aansluiten bij hun ontwikkelingsbehoeften. Hierdoor biedt LTGD een holistische benadering en worden de verschillende fasen niet star afgebakend." Dit document biedt inzichten die het begrip van deze filosofie verrijken en de weg wijzen naar een weloverwogen ontwikkelingspad.

over ons

LTGD is intellectueel eigendom van Frank Louter en Arie de Korte

arie de korte
frank louter
>