FUNdamentele fase

 • Betere lichaamsbouw en lichaamsproporties dan bij 0 – 6 jaar en daardoor verbeterde motoriek waaronder met name snelheid.
 • Gebruiken met name grote spiergroepen; dus grove motoriek (grote spiergroepen).
 • Leren door ervaring (actie georiënteerd) en imitatie (goede voorbeelden).
 • Biedt een zo breed mogelijk pakker van grondvormen van bewegen (GVB) aan.
 • Ontwikkeling van evenwicht (als onderdeel van de coördinatie) is belangrijk dus biedt veel vormen van balanceren aan.
 • Motorische basiseigenschappen (MBE) ontwikkelen door actief te zijn.
 • Train, als voorbereiding op de basis turnvaardigheden (BTV), met name in zachte situaties (matrassen, trampolines, hulp van trainer, dichte kuil, klosjes, etc.).
 • Optimale window van trainbaarheid van lenigheid. Turnsters in deze leeftijdsfase zijn van nature lenig, maar specifieke lenigheid voor het turnen moet wel getraind worden.
 • Nog geen zware krachttraining. Fysiek en mentaal gezien zijn turnsters in deze leeftijdsfase daar nog niet klaar voor (lactaatvorming).
 • Verbeterde perceptuele vaardigheden, maar verwerking en integratie is nog niet voltooid.
 • Stimuleer tweezijdigheid (links en rechts).
 • Natuurlijke drang tot bewegen (en concentratie daarvoor) door FUN, uitdaging en variatie.
 • Beperkte logica en nog wel fantasie (simpele aanwijzingen in kinder – taal en belevingswereld).
 • Biedt duidelijke structuur in de training/lessen.
 • Verdere ontwikkeling en regulatie van emoties en sociale vaardigheden.

Verschillende fasen van LTGD

Actieve start fase

Leren te trainen fase

Drie gecombineerde fasen

>