Actieve start fase

  • De snelle groei (van baby naar peuter/kleuter) neemt af. Groei gaat nog wel door, dus nog wel veranderend lichaam (lichaamsbouw) en lichaamsproporties (verhouding tussen de lichaamsdelen).
  • Motorische basis eigenschapopen (MBE), grondvormen van bewegen (GVB) en de perceptuele vaardigheden ontwikkelen door actief bezig te zijn.
  • Natuurlijke drang om te bewegen. Biedt dagelijks een veilige, uitdagende omgeving waarin kinderen kunnen bewegen.
  • Doordat de perceptuele vaardigheden nog in ontwikkeling en nog niet geïntegreerd zijn is er vaak “verwarring” op motorisch gebied.
  • Kinderen in deze leeftijdsfase zijn van nature lenig.
  • Kinderen in deze leeftijdsfase zijn egocentrisch. Het logisch denken is nog niet ontwikkeld. Zij hebben daarnaast wel een grote fantasie (houdt hier rekening mee met het geven van aanwijzingen en opdrachten).
  • De controle over de emoties en de sociale vaardigheden ontwikkelen in deze fase tot een beperkt niveau.

Verschillende fasen van LTGD

FUNdamentele fase

Leren te trainen fase

Drie gecombineerde fasen

>